Blog

Ak máte dosť každodenného pohľadu na nevyhovujúcu, nemodernú a veľa krát aj čiastočne nefunkčnú sanitárnu časť Vášho bytu, je treba ju obnoviť. Treba sa pripraviť na realitu. Pri rekonštrukcii bude veľa špiny, prachu a neporiadku a budete mať pocit že to všetko trvá veľmi dlho. Treba však si uvedomiť že táto časť bytu, je centrum spojené s búracími...

Rekonštrukcia bytu, alebo bytového jadra je náročný proces do ktorého vstupujú viacerí ľudia, rôzne remeslá (murári, vodári, kurenári, obkladači, pokladači, montéri, a mnohí ďaľší), a preto je veľmi dôležité správne si časovo naplánovať celú rekonštrukciu v závislosti od jej rozsahu.

Rekonštrukcia jadra, výmena okien, zatepľovanie, to sú najčastejšie zmeny, ktoré majitelia panelových bytov v súčasnej dobe riešia. Niektoré úpravy sú také zásadné, že majiteľovi pri nich už nestačí len osobné rozhodnutie, zvlášť ak do hry vstupujú bezpečnostné pravidlá, statika a spoľahlivé fungovanie inžinierskych sietí celého obytného...

Vo februárovom čísle v roku 2009 časopis Moderná DORKA uverejnil kompletnú rekonštrukciu kúpeľne a Wc pod názvom \\\\\\\" So značkou vkusu a elegancie\\\\\\\". Túto rekonštrukciu zabezpečovala naša firma. Od počiatočného dizajnového návrhu cez správny výber a dodanie sanity, realizáciu stavebných prác aj so stavebným dozorom až po ukončenie a...