Elektroinštalačné práce

 

Ponúkame:


Elektroinštalácie, elektrorozvody a elektromontáže. Ďalej vykonávame opravy elektroinšatlácií a elektrorevízie, elektroinštalácie a ostatné elektroinštalačné práce, projekciu, návrhy riešení, konzultácie a finálne inštalácie v objekte.

Ponúkame komplexné riešenie všetkých elektrorozvodov - vykonávame všetky elektroinštalačné práce.

V rámci investičnej výstavby zaisťujeme všetky elektroinštalácie a riadenie projektov.

 

 

Najčastejšie ponúkame tieto činnosti:


Silnoprúdové - inštalácie, rekonštrukcie, projekcie
     - Elektro rozvody pre rodinné domy, byty, bytové domy
     - Rekonštrukcie a opravy elektroinštalácií
     - Hromozvody a ochrana proti prepätiam podľa STN EN 62305, analýzu rizika
     - Silnoprúdové zásuvkové a svetelné rozvody, rekonštrukcie hlavných domových vedení
Slaboprúd - projektovanie a inštalácia
     - Štruktúrovaná kabeláž - SK, počítačové siete IT, správa počítačových sietí
     - Inteligentné ovládanie budov
     - Elektronické zabezpečovací systémy EZS
     - Kamerové systémy CCTV
     - Domové telefóny a videotelefóny
     - Televízne rozvody STA
     - spoločné televízne antény, digitálny satelitný a pozemné príjem televízneho vysielania, televízne a satelitné antény, set top boxy.

 


Zameriavame sa na projektovanie a realizáciu elektrických zariadení, dodávky a inštalácie pre rodinné domy, bytové domy, malé a stredné firmy. Sme schopný realizovať opravy a rekonštrukcie. Našimi obchodnými partnermi sú renomovaní dodávatelia špičkových technológií a zariadení.
Našim klientom ponúkame individuálny prístup a riešenie ich požiadaviek. Vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe jednotlivé odbory Elekroinštálácie spolu úzko súvisia, ponúkame ucelenú škálu riešení, tak aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť komplexnú službu.